HOMESHARING
ve Středočeském kraji

Co je
HOMESHARING

Sdílená péče aneb homesharing je moderní způsob podpory rodin dětí a mladých dospělých s vážným zdravotním postižením. Pravidelné odlehčovací setkání u proškolených hostitelů (jednotlivců či rodin) pomůže rodině nabrat nové síly. Hostitelská rodina či jednotlivec si pravidelně bere pečovaného na předem domluvený čas, pár hodin týdně/měsíčně, odpoledne nebo víkend. Společně si užijí obohacující chvíle, získají nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco si pečující rodina může vydechnout.

Homesharing přes 30 let funguje v Irsku a v dalších západních zemích. V České republice pomalu zapouští kořeny, pilotně se třetím rokem ověřuje u rodin s dětmi s autismem a nejenom u nich.

Na pilotním ověřování se v současné době podílí i naše organizace díky finanční podpoře, kterou jsme získali od nadačního fondu ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu. Od července 2021 do prosince 2023 společně s 5 dalšími podpořenými organizacemi přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpory a služeb v České republice. Odborné zázemí máme u organizací Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Přidejte se k námCo dělat dál

Chci se stát hostitelem

  • být plnoletý
  • mít volný čas a energii, který chci pravidelně věnovat dítěti s handicapem
  • mít chuť zažít něco nového

Přihlásit se může jednotlivec, rodina nebo pár. Stačí napsat
nebo

Vyplnit formulář

Chci získat
podporu

Stačí nám napsat nebo

Vyplnit formulář


Příběhy Homesharingu

Náš příběh teprve začíná, ale tyhle příběhy jsou silné a těšíme se, že společně s Vámi vytvoříme také takové – podívejte se.


O nás

Centrum pro komunitní práci střední Čechy zavádí a rozvíjí komunitní aktivity, podporuje znevýhodněné občany v prosazování jejich práv a učí vzájemnému respektu.

Od roku 2014 se mimo jiné věnujeme podpoře lidí, kteří pečují o někoho ze svých blízkých – neformálně pečujícím. Jsou to lidé, kteří mohou využívat různé formy profesionální pomoci, podporu v komunitě, zdravotní služby a odlehčení v každodenní péči. Pomoc musí ale být dostupná a musí se o ní dozvědět.

Proto chceme pokračovat v tom, co dobře umíme:

Martina Macurová, Petra Štěpová, Renata Baxová, homesharing@cpkp.cz